IPM Inštitut

Think tank, ustanovljen leta 2014 z namenom raziskovanja, razvijanja in aplikativnega delovanja na področju demokracije, aktivnega državljanstva in Evropske unije.

O NAS

IPM Inštitut je think tank, ki se ukvarja z raziskovanjem in svetovanjem, primarno na področju politike. Gre za organizacijo, katere sodelavci po zaslugi večletnega dela zagotavljamo celosten nabor storitev s področja volilnih kampanj, zagovorništva in svetovanja v političnih situacijah in procesih.

NAŠA VIZIJA

Verjamemo, da nič ni nemogoče. To je naša temeljna vizija, profesionalizacija pa je imperativ našega delovanja. Prizadevamo si, da delovanje inštituta temelji na vključenosti in povezovanju z deležniki s polja politike in različnih družbenih podsistemov, s ciljem dvigovanja ravni politične kulture in aktivnega državljanstva.

POSLANSTVO

Naše temeljno poslanstvo je prispevati k izgradnji močne demokracije. Zagovarjamo demokracijo kot edini družbeno-politični sistem, ki omogoča univerzalno človekovo dostojanstvo, razvoj in blaginjo. V ta namen so naše aktivnosti usmerjene v ozaveščanje o pomenu demokracije, spodbujanje aktivnega državljanstva kot temeljnega gradnika demokratične skupnosti ter opolnomočenju ljudi za aktivno participacijo na različnih področjih v lokalnem, nacionalnem in evropskem okolju.

SODELAVCI

Tjaša Božič

direktorica

Maja Mezeg

svetovalka

Kristjan Kos

svetovalec

Eva Omahen

projektna asistentka

Patricija Pečnik

projektna asistentka
Testimonial

Tjaša Božič

Direktorica
Verjamemo, da nič ni nemogoče. To je naša temeljna vizija, zadovoljstvo klienta pa je vodilo našega delovanja. Zagotavljamo vam vrhunske storitve s področja politike, ki so prilagojene vašim potrebam in željam ter oblikovane z najvišjo mero profesionalnosti in zaupnosti. Za vas pripravimo celostne rešitve in vas tako vodimo do želenih rezultatov. Z našimi strokovnjaki do vašega cilja.
Produkcija: Clover Labs