IPM Inštitut

Think tank, ustanovljen leta 2014 z namenom raziskovanja, razvijanja in aplikativnega delovanja na področju politike.

O NAS

IPM Inštitut je think tank, ki se ukvarja z raziskovanjem in svetovanjem, primarno na področju politike. Gre za organizacijo, katere sodelavci po zaslugi večletnega dela zagotavljamo celosten nabor storitev s področja volilnih kampanj, zagovorništva in svetovanja v političnih situacijah in procesih.

NAŠA VIZIJA

Verjamemo, da nič ni nemogoče. To je naša temeljna vizija, profesionalizacija pa je imperativ našega delovanja. Prizadevamo si, da delovanje inštituta temelji na vključenosti in povezovanju z deležniki s polja politike in različnih družbenih podsistemov, s ciljem dvigovanja ravni politične kulture.

POSLANSTVO

Naše temeljno poslanstvo je profesionalizacija politike. Naši sodelavci se ukvarjajo z raziskovanjem političnih procesov in integracijo multidisciplinarnih znanj na polju politike. Klientom zagotavljamo vrhunske storitve, ki so prilagojene njihovim potrebam in željam.

SODELAVCI

Tjaša Božič

direktorica

dr. Domen Kos

svetovalec

Maja Mezeg

svetovalka
Testimonial

Tjaša Božič

Direktorica
Verjamemo, da nič ni nemogoče. To je naša temeljna vizija, zadovoljstvo klienta pa je vodilo našega delovanja. Zagotavljamo vam vrhunske storitve s področja politike, ki so prilagojene vašim potrebam in željam ter oblikovane z najvišjo mero profesionalnosti in zaupnosti. Za vas pripravimo celostne rešitve in vas tako vodimo do želenih rezultatov. Z našimi strokovnjaki do vašega cilja.

Transparentnost organizacije

 

Finančni izkaz:                     Letno poročilo:

                   

Člani sveta zavoda:

Domen Kos, predstavnik ustanovitelja zavoda
Maja Mezeg, predstavnica delavcev zavoda
Sebastjan Runovc, predstavnik zainteresirane javnosti oz. uporabnikov
Rok Hodej, predstavnik zainteresirane javnosti oz. uporabnikov
Marko Hočevar, predstavnik zainteresirane javnosti oz. uporabnikov
Produkcija: Clover Labs