Inštitut za politični menedžment je postal polnopravni član AAPC – Ameriškega združenja političnih svetovalcev, ki združuje svetovalce za izvajanje kampanj, javnih politik in zagovorništva iz Združenih držav Amerike in sveta.

Inštitut za politični menedžment (IPM) je kot prva organizacija iz območja Slovenije, s 15. 2. 2017 postal polnopravni član AAPC – American association of political consultants (Ameriško združenje političnih svetovalcev).

AAPC vsebuje organizacije in posameznike iz ZDA in ostalih držav, ki se ukvarjajo s svetovanjem pri kampanjah, političnem menedžmentu, odnosih z mediji, komuniciranju z javnostmi, pripravi strategij, digitalnemu komuniciranju in zagovorništvu.

Članstvo v AAPC zagovarja, da so storitve v skladu s poslovno etiko in zadnjimi normativi ter standardi, ki veljajo v panogi. Vse storitve, ki jih IPM ponuja izvaja so tako mednarodno primerljive in konkurenčne.

Sprejetje v AAPC je za IPM velika čast in dokaz, da se trud pri zagotavljanju kakovosti storitev in vlaganja v razvoj izplačajo in jih zna prepoznati tudi mednarodno okolje.

AAPC-logo (1)