Pretekli teden je na Gimnaziji Vič v Ljubljani potekala obvezna izbirna vsebina (OIV) Državljanska kultura, ki jo je letos za dijake izvedla Akademija za politični menedžment – APM.

APM je izvajanje izobraževanj s področja aktivnega državljanstva, med katera spada tudi izvajanje Državljanske kulture po več srednjih šolah, prevzela od Inštituta za politični menedžment (IPM), ki je v preteklosti z Gimnazijo Vič na tem področju že sodeloval.

Namen predmeta Državljanska kultura je seznanitev dijakov s temeljnimi pojmi s področja političnega, pravnega in ekonomskega sistema Republike Slovenije in navajanje na uporabo le-teh, vzpodbujanje vrednot demokratične politične kulture, tolerance in kulture dialoga, razvijanje zavesti o civilizacijskih, družbenih in drugih problemih ter razvijanje zmožnosti samostojnega presojanja in kritične analize sodobne družbe.

Dijaki so tako z aktivnimi metodami in aktualnim pristopom odstirali teme in pojme kot so skupnost, država, državljanstvo, politična kultura, pravna država, politika, oblast, moč, demokracija, civilna družba, ustava, vrednote, participacija, aktivno državljanstvo, populizem, svoboda, človekove pravice, (ne)enakost, pravičnost, solidarnost, regionalno sodelovanje, Evropska unija, mednarodna skupnost, globalizacija, trajnostni razvoj in tako dalje.

V obvezno izbirno vsebino Državljanska kultura je bilo letos vključenih 180 dijakov.

Na Akademiji za politični menedžment smo bili veseli ponovnega sodelovanja z Gimnazijo Vič ter velikega zanimanja dijakov za aktivno državljanstvo. Prepričani smo namreč, da je za nadaljnji razvoj demokratičnega okolja nujno, da se mladi zavedajo svojih pravic, odgovornosti in (z)možnosti, ki jih imajo ter da aktivno sodelujejo pri oblikovanju družbeno-političnega prostora.