Akademija za politični menedžment (APM) oznanja začetek prvega strokovnega izobraževanja in s tem nove kadrovske okrepitve. Šolo retorike in javnega nastopanja, ki poleg komunikacije kot znanosti, menedžmenta (volilnih) kampanj in upravljanja drubenih omrežij predstavlja glavno programsko usmeritev APM, bosta izvajala strokovnjaka in zunanja sodelavca APM Vesna Perman in Klemen Balanč.

Vesna Perman je diplomirana politologinja Fakultete za družbene vede (FDV), ki se je v svojem diplomskem delu ukvarjala s pomenom in uspešnostjo volilnih kampanj. Tekom magistrskega študija komunikologije je delovala v podjetju Poslovni Mediji (PM), kjer se je ukvarjala z vsebinskim marketingom in bila asistentka uredniških in projektnih direktorjev. Že pet let predava retoriko in javno nastopanje na Zavodu ŠOLT.

Klemen Balanč je diplomirani politolog FDV, ki se v magistrski nalogi ukvarja z retorično analizo televizijskih soočenj v zadnji ameriški predsedniški volilni kampanji. Nekdanji predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) ima za seboj več kot 30 televizijskih in radijskih nastopov, več kot 100 govornih nastopov in pred večjimi občinstvi. Že tri leta izvaja tečaje retorike v slovenskem in angleškem jeziku.

Šola retorike in javnega nastopanja APM je plod znanstvenega in aplikativnega delovanja Inštituta za politični menedžment (IPM) ter večletnih izkušenj izvajalcev z vodenjem tovrstnih izobraževanj. Šola zajema osnovno teoretsko zaledje retorike, tehnike verbalnega prepričevanja, zakonitosti neverbalne komunikacije in tehnike premagovanja stresa, treme ter ostalih priprav na kvalitetne nastope. Izkušena voditelja šole bosta poleg izvedbe predavanj skozi različne delavnice in videoanalize udeležence pripravila, da bodo lahko retorično zablesteli v vsaki dani situaciji.

Podrobnejši opis šole z obrazcem za prijave udeležencev bo objavljen v prihajajočih dneh, prva šola pa bo izvedena že v mesecu maju.