Iz Inštituta za politični menedžment (IPM) ponosno sporočamo, da smo kot nadgradnjo delovanja ustanovili Akademijo za politični menedžment (APM). Akademija je bila ustanovljena z namenom izvajanja, širjenja in razvijanja izobraževalnih dejavnosti s področja dela IPM.

Akademija za politični menedžment služi integraciji in razvoju izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti IPM na skupni platformi. APM bo tako izvajala izobraževanja s področja (političnega) komuniciranja, izvedbe (političnih) kampanj, aktivnega državljanstva, retorike, profesionalne angleščine in uporabe družbenih omrežij. Vizija akademije je uspešno delovanje v domačem okolju in na mednarodni ravni. Primer slednjega je specializacija na področju izvajanja strokovnih poletnih šol, kot je letošnja American Political Management Academy (APMA 2017), o kateri lahko več preberete na naši spletni strani. APM se bo v sklopu tega povezovala s sorodnimi institucijami predvsem iz Združenih držav Amerike, držav članic EU, Rusije, Kitajske in držav Zahodnega Balkana.

Akademija bo preko svojih izobraževanj nudila priložnosti študentom, mladim, političnim strankam, politikom, drugim politično aktivnim predstavnikom civilne družbe in ostalim zainteresiranim, da pridobijo nova znanja s področja političnega menedžmenta, ter izkušnje in poznanstva, ki jim bodo pomagala na poti profesionalnega razvoja ter jim razširila tudi poslovne priložnosti.

Trenutni direktor Akademije za politični menedžment je Domen Kos, še v letošnjem letu pa bo APM iskala razvojnega direktorja in nove sodelavce. Vabimo vas, da spremljate spletno stran IPM za vse novosti in priložnosti v okviru Inštituta in Akademije za politični menedžment.