V preteklem tednu je IPM s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani sklenil dogovor o sodelovanju pri praktičnem usposabljanju študentov. IPM bo na letni ravni nudil praktično usposabljanje petim študentom drugostopenjskega študijskega programa Politologija – Primerjalne javne politike in uprava, dvema študentoma drugostopenjskega študijskega programa Mednarodni odnosi ter dvema študentoma drugostopenjskega študijskega programa Evropske študije.

Praktično usposabljanje za študente velikokrat predstavlja prvi stik z delovnim okoljem, omogoča pa jim preverjanje, razvijanje in poglabljanje teoretičnih znanj, ki so jih pridobili tekom študija ter apliciranje teh znanj in spretnosti neposredno v delovno okolje.

Na plačanem praktičnem usposabljanju bodo študenti in študentke spoznali nekatere vidike svojega študija še v praksi, odkrivali področja, ki jih veselijo ter pridobili nove izkušnje in znanja. Poleg tega bodo študentje spoznali delovni proces, razvijali sposobnost timskega dela, sodelovali pri izvedbi strokovnih nalog in tudi samostojno opravljali le-te. Cilj praktičnega usposabljanja je dopolnitev teoretičnih znanj, ki jih študentje osvojijo v času študija, s praktičnimi znanji na področju svoje stroke.

Na IPM se veselimo nadaljnjega sodelovanja s študenti in študentkami FDV.