V novembru in decembru bomo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru ponovno izvajali usposabljanja za mlade brezposelne, ki se želijo podati na samostojno podjetniško pot. Projekt, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjen zmanjševanju brezposlenosti v regiji in spodbujanju podjetništva med mladimi.

V obeh mesecih bo 30 mladih podjetnikov na osmih celodnevnih srečanjih spoznavalo osnove podjetništva in postavljanja poslovne strategije, trženja in digitalnega marketinga, financiranja in davčnih obveznosti ter zakonodajnih okvirov podjetniškega delovanja. Z udeleženci bodo svoje znanje delili predavatelji Inštituta za politični menedžment ter uveljavljeni podjetniki iz lokalnega okolja, ki so mladim predstavili izzive, s katerimi so se sami spopadali na svoji podjetniški poti.

Udeleženci, ki upsešno zaključijo usposabljanja, bodo na podlagi svojih poslovnih načrtov prejeli 5.000 EUR začetnega kapitala v obliki državne subvencije za zagon lastnega posla. Projekt se bo pod istimi pogoji izvajal tudi v mesecu januarju, ko bomo na usposabljanja prejeli še zadnjo skupino mladih podjetnic in podjetnikov.

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.