Na IPM smo ponosni na naše sodelovanje s Fakulteto za družbene vede (FDV) na področju praktičnega usposabljanja študentk in študentov družboslovnih ved.

Danes smo na plačano študijsko prakso sprejeli Tsung-Yueh Changa, študenta 4. letnika smeri Politologija – Študije demokracije in upravljanja. Tsung-Yueh se navdušuje predvsem nad delovanjem javne uprave in odnosom države ter politike do ljudi, zaradi česar smo prepričani, da bo IPM odlično okolje za njegov profesionalni razvoj.

V sklopu študijske prakse na IPM študenti opravljajo politološke raziskave, sodelujejo na strokovnih projektih in spoznavajo delo ter dinamiko think tanka.