Projekcije Združenih narodov[1] kažejo, da bo do leta 2050 skoraj 70% svetovnega prebivalstva živelo v urbanih območjih. Z naraščanjem urbane populacije se spreminjajo obstoječe in pojavljajo nove potrebe ljudi ter tudi tveganja, ki lahko vplivajo na kakovost urbanega življenja.

Inšitut za politični menedžment (IPM) je leta 2017, upoštevajoč dejstvo, da je digitalizacija nov razvojni izziv in posledično nuja sodobnega sveta, vzpostavil IT laboratorij, ki je namenjen raziskovanju in razvoji inovativnih IT rešitev za družbene probleme na podlagi integracije različnih znanosti. Proces digitalizacije namreč zahteva spremembe in razvoj novih načinov delovanja družbe, med katerimi je še posebej pomemben koncept pametnih trajnostnih mest.

IT laboratorij Smart City Sistemi d.o.o., ki spada pod okrilje Inštituta za politični menedžment (IPM), v partnerstvu z ekipo programerjev pod vodstvom Žige Fajfarja končuje razvoj prve interoperabilne digitalne rešitve za pametne skupnosti, katere namen je povrnitev zaupanja v javne institucije na podlagi večje transparentnosti, višje kvalitete javnih storitev, izboljšane komunikacije med deležniki ter nižjih stroškov poslovanja. Inovativni digitalni produkt temelji na hitrosti delovanja, odzivnosti, prilagodljivosti in uporabniški izkušnji, ki so ključni elementi konkurenčnosti na področju digitalnih rešitev.

Pametno interakcijo in posledično povrnitev medsebojnega zaupanja med državljani in javnimi institucijami vidimo kot ključ za zdravo delovanje demokratične družbe. Prvi produkt IT laboratorija Smart City Sistemi bo tako širši javnosti na voljo v drugi polovici 2019, s prvimi pilotnimi testiranji pa začenjamo že v naslednjih mesecih.

 

[1] https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html