Na IPM že več let sodelujemo s Fakulteto za družbene vede (FDV) pri zagotavljanju plačane študijske prakse za študente politologije in drugih družboslovnih smeri. Plačano študijsko prakso bomo izbranim študentom omogočili tudi v študijskem letu 2018/2019.

Tako razpisujemo 3 prosta mesta za opravljanje študijske prakse na Inštitutu za politični menedžment v treh različnih terminih. Termin 1 bo trajal od 1.4. do 27.4., termin 2 bo trajal od 6.5. do 31.5., termin 3 pa od 3.6. do 28.6.

Študijska praksa bo zajemala raziskovalno-analitično delo in delo na terenu (projekti in delavnice).

Zainteresirane študentke in študente zaključnih letnikov dodiplomskega študija vabimo, da do 15.3.2019 pošljete svojo kratko predstavitev in na info@ipm.si, zraven pa dopišete še v katerem terminu bi opravljali prakso. Povratno informacijo bomo prijavljenim kandidatom poslali najkasneje do 19.3.2019. Po potrebi bomo s kandidati opravili tudi individualni razgovor glede opravljanja študijske prakse na IPM.