Doktorska disertacija ponuja številne informacije o značilnostih političnega okolja v Sloveniji, in odpira številna vprašanja o tem kaj v volililnih kampanjah počnejo politični akterji. Predstavlja prvo celostno študijo pri nas, ki se longitudinalno ukvarja z volitvami in kampanjami od leta 1990 do danes. Aplikativna vrednost disertacije je vidna predvsem v njeni vsebinski bogatosti. Politični akterji in drugi deležniki zainteresirani za volitve in kampanje, v besedilu lahko najdejo informacije o strukturi strankarskega sistema in značilnostih poteka politične tekme v Sloveniji. Dodatno uporabno vrednost predstavlja izdelan raziskovalni model preko katerega avtor v disertaciji analizira volilne kampanje v različnih časovnih točkah, na primeru različnih tipov (ravni) volitev v Sloveniji: parlamentarne, predsedniške, lokalne in EU volitve. Poleg znanstvene skupnosti je doktorska disertacija namenjena tudi bralcem, ki se v svojem vsakdanjem delu ukvarjajo (srečujejo) s politiko, predvsem pa z volitvami in volilnimi kampanjami.