IPM je po novem močnejši za še enega habilitiranega raziskovalca. Senat Fakultete za družbene vede (FDV) je namreč 12. junija 2017 na podlagi poročil komisije za izdelavo strokovne ocene usposobljenosti kandidata soglasno izvolil direktorja IPM Domna Kosa v naziv asistenta za področje politologije. Izvolitev velja za obdobje treh let.

Ponosni smo na rezultate, ki so plod trdega dela, hkrati pa se veselimo novih izzivov, ki jih prinaša profesionalni razvoj.