“Njena podloga je sve razvijenija podela rada kao uslov efikasnosti, a posledica toga je ključna uloga lidera u bilo kojoj organizaciji, posebno u partijama. Politička zbivanja oduvek imaju svoje „pobednike“, „krivce“, „žrtve“, pa je personalizacija politike prastaro načelo propagande, budući da priče o političkim borbama uvek donose najpre imena konkretnih ličnosti kao njihovih aktera, a tek ponekada i naznaku društvenih grupa koje stoje iza njih. Zato su aktuelna politika ali i istorija pozornice ličnosti i njihovih odluka, drame individualnih karaktera i sudbina.”

Več si lahko preberete na povezavi.

https://www.danas.rs/politika/personalizacija-politike-i-liderske-kampanje/