“Tudi to smo že videli. Tekom tridesetih let 20. stoletja je prišlo do vzpona ksenofobije in nacionalizma, uničujočih posledic I. svetovne vojne, šibkih mednarodnih institucij in paranoidnega iskanja grešnih kozlov za nastalo sistuacijo. V drugem desetletju v 21. stoletju opažamo določene vzporednice: dolgoročne posledice globalne finančne krize, neučinkovite regionalne in mednarodne institucije, kumulativni negativni vpliv vojn sporoženih po 11. septembru, krepitev mednarodnega terorizma in širjenje ksenofobičnega diskurza, ki za vsak problem krivi Drugega. Tekom tridesetih let prejšnjega stoletja je politika akomodacije pokleknila pred politiko dehumanizacije, vojnami in prelivanjem krvi. Na začetku 21. stoletja se gibamo po zelo podobni nevarni poti. Vprašanje je le ali nam bo zgodovinski spomin v tem primeru pomagal, da izberemo drugačno pot.”