Projekti

American Political Thought

Glavna aktivnost projekta Ameriška politična miselnost je cikel treh filozofskih simpozijev, in sicer:

 • Politična skupnost & ustavni red (4. marec 2021)
 • Demokracija & pravičnost (18. marec 2021)
 • Svoboda & enakost (31. marec 2021)

Uvod v simpozije predstavlja spletno uvodno predavanje o temeljih ameriške politične filozofije. Predvanje bo potekalo v ponedeljek, 1. marca 2021 s pričetkom ob 18.00. Predaval bo bo dr. Steven B. Smith, profesor politične filozofije na Yale University.

Projekt sofinancira Veleposlaništvo ZDA v Republiki Sloveniji. 

Vsi zainteresirani za sodelovanje nam pišite na info@ipm-institut.si.

Če bi jaz odločal

Projekt »Če bi jaz odločal/a, bi …« je serija osmih pogovorov z evropskimi poslanci o različnih aktualnih evropskih tematikah – svoboda govora in preprečevanje lažnih novic (evropska poslanka Tanja Fajon), preprečevanje odvisnosti med mladimi (evropska poslanka Ljudmila Novak), spopadanje s pandemijo (evropski poslanec dr. Milan Zver), boj proti globalnemu segrevanju (evropski poslanec Franc Bogovič), enakopravnost spolov (evropska poslanka Irena Joveva), pravice manjšin (evropski poslanec dr. Milan Brglez), zaposlovanje mladih (evropska poslanka Romana Tomc) in energijski viri prihodnosti (evropski poslanec dr. Klemen Grošelj). 

Na pogovorih s poslanci sodelujejo dijaki več kot 30 slovenskih srednjih šol. V okviru razprave sami pripravijo predloge sprememb na določeno tematiko, ki jih nato predstavijo odločevalcem, oni pa nanje podajo komentar. S projektom spodbujamo dijake, da razmišljajo o aktualnih tematikah in možnih načinih sprememb na izbranih področjih. Skupno je v razpravah sodelovalo že več kot 1000 dijakov.

Po končani seriji pogovorov z evropskimi poslanci bo v aprilu potekala še razprava z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem, in sicer bomo obravnavali štiri aktualna področja: migracije in integracija, digitalizacija in zaposlitve prihodnosti, zeleni dogovor ter okrepanje po pandemiji covid-19.

Projekt izvajamo za Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji.

rEUral Europe

Glavni cilj projekta je ozaveščati državljane, kako deluje evropska parlamentarna demokracija in vpliv, ki ga ima EU na naše življenje. Tekom projekta želimo povečati zanimanje državljanov za EU in evropske tematike, povečati veščine aktivnega državljanstva in jim podrobneje približati tematike varstva okolja, digitalizacije in pomena solidarnosti. Projekt izvajamo v sodelovanju z Mrežo Mama, mladinskimi centri in srednjimi šolami.

V okviru programa bomo postavili digitalno informacijsko stojnico v obliki spletne stran, ki bo vsebovala glavne informacije o evropski demokraciji, delovanju EU, obravnavanih evropskih tematikah in načinih aktivne participacije. Obiskovalci strani bodo svoje znanje lahko preverili tudi preko poučnih iger na temo EU (spomin, uganke, itd.). Po slovenskih srednjih šolah pa bomo izvedli 30 izobraževalnih delavnic o EU in aktivnem državljanstvu, v okviru katerih bodo dijaki tudi pripravili kampanjo ozaveščanja o EU. V projektu sodeluje tudi 10 mladinskih centrov, vsak izmed njih pa bo pripravil tri dogodke na različne teme – celodnevna informacijska stojnica o EU in evropskih tematikah v centru mesta, tematski pogovor z evropskim poslancem in solidarnostni dogodek. Posneli bomo tudi osem filmčkov o delu evropskih poslancev in pripravili kampanjo za družbena omrežja o pomenu EU in načinih aktivne participacije v evropski demokraciji.

Projekt sofinancira Evropski parlament.

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta EPAS 2020-2021

Vseevropski program Evropskega parlamenta je namenjen dijakom srednjih šol in gimnazij, ki s sodelovanjem v projektu krepijo znanje na področju delovanja EU, evropske parlamentarne demokracije in evropskih tematik. 

Celoletni program v Sloveniji vodimo že drugo leto zapored, letos sodeluje rekordno število šol in mentorjev – kar 70 šol, 150 mentorjev in več kot 700 dijakov. V okviru programa se mentorji udeležijo seminarja za učitelje, dijaki pa čez celo leto pripravljajo različne aktivnosti na temo EU, kot so organizacija dogodkov ob dnevu Evrope, postavitev evropske informacijske točke na šoli ali na spletu, udeležba debat in pogovorov na evropske tematike, priprava objav za družbena omrežja in vodenje le-teh, ter organizacija drugih aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju o EU (npr. pogovori z evropskimi poslanci, koncerti, stojnice, intervjuji, kvizi, raziskave, pesmi in podobno).

Sodelovanje v projektu mladim ponuja, da iz prve roke spoznajo, kako deluje Evropska unija, kako funkcionira evropska demokracija, kako se sprejemajo odločitve, na katerih področjih ima EU pristojnosti ter kakšne pravice in ugodnosti imamo kot evropski državljani. S pripravo in sodelovanjem v različnih aktivnostih urijo veščine aktivnega državljanstva, komunikacijo, organizacije dogodkov, samozavestnega izražanja mnenj in timskega dela.

EUYOU

EUYOU je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, ki poteka med letoma 2019 in 2021, in je namenjen ozaveščanju in svetovanju na področju državljanskih pravic mobilnih EU državljanov ter integraciji mobilnih evropskih državljanov v lokalne skupnosti.

V okviru projekta smo vzpostavili spletni katalog pravic mobilnih EU državljanov z digitalno svetovalno točko in vodimo promocijsko kampanjo na družbenih omrežjih. Poleg tega je IPM Inštitut pripravil 4 module dogodkov in knjižico o vsebini in metodologiji delavnic za mladinske delavce, skupaj z Mrežo MaMa pa smo pripravili program treninga za trenerje in izvedli 3 delavnice za mladinske delavce. Skupaj smo izvedli več kot 30 delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 300 mladih. Zaradi epidemije covid-19 dogodki potekajo na spletu preko aplikacije Zoom. Pri projektu sodelujejo tudi evropski poslanci, in sicer smo organizirali dve srečanji evropskih poslancev z mladimi, na katerih so z mladimi razpravljali o prihodnosti EU mobilnosti in predlogih za izboljšanje.

S projektom prispevamo k ozaveščenosti mladih o EU, njihovih državljanskih pravicah mobilnih EU državljanov, ter o njihovih možnostih aktivne participacije v lokalnih skupnostih doma in v tujini.

Pri izvedbi projektnih aktivnosti, predvsem lokalnih dogodkov, sodelujemo z Zavodom mladinska mreža MaMa in 10 lokalnimi mladinskimi centri. Projekt financira program Evropske komisije REC (Rights, Equality and Citizenship Program).

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta EPAS 2019-2020

V šolskem letu 2019/2020 smo uspešno zaključili projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, v katerem je sodelovalo 60 šol in več kot 600 dijakov. Šole so morale v okviru programa sodelovati na debatnem tekmovanju Evrošola, pripraviti informacijsko stojnico, osnovati dogodek v tednu dneva Evrope, pripraviti deset objav za družbena omrežja in dodatne dogodke po izbiri. Mentorji programa so se udeležili tudi seminarja za učitelje, kjer so prejeli gradiva za izvajanje programov, poglabljali svoje znanje o delovanju EU in evropskih tematikah ter izpopolnjevali veščine o metodah poučevanja evropskih tematik. Kljub pandemiji novega koronavirusa so šole po ustrezni prilagoditvi izvajanja programa in aktivnosti uspešno zaključile projekt (55 šol) in pridobile naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, dijaki pa ambasador Evropskega parlamenta. 

Sodelovanje v projektu mladim ponuja, da iz prve roke spoznajo, kako deluje evropska integracija, kakšne ugodnosti imamo kot evropski državljani, kako se sprejemajo odločitve in na katerih področjih ima EU pristojnosti. Z pripravo in sodelovanjem v različnih aktivnostih urijo veščine aktivnega državljanstva, komunikacijo, organizacije dogodkov, samozavestnega izražanja mnenj in timskega dela.

Evrošola 2019

IPM Inštitut je skupaj z IPM Akademijo v šolskem letu 2019/2020 za Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji izvajal tekmovanje Evrošola. V tem šolskem letu je bil program prvič združen z izobraževalnim programom Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), v njem pa je sodelovalo že 60 slovenskih šol. 

Dijakinje in dijaki so obravnavali šest aktualnih evropskih tematik, pripravili predloge rešitev izbranih lokalnih, nacionalnih in evropskih problemov ter ozaveščali vrstnike o delovanju Evropske unije. Poleg tega so se sodelujoči dijaki in dijakinje preizkusili v testu znanja o EU ter v za-in-proti debati, najboljše skupine pa so se uvrstile na simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer bodo z vrstniki iz vseh držav članic EU na odborih in na plenarnem zasedanju razpravljali o aktualnih izzivih ter zanje iskali rešitve. 

Spomnimo, Evropski parlament z namenom ozaveščanja in izobraževanja mladih o delovanju EU in njenih institucij ter o vplivu odločitev EU na vsakdanje življenje v vseh državah članicah EU prireja tekmovanja srednjih šol. Gre za edinstven projekt, ki mladim ponuja, da iz prve roke spoznajo, kako deluje evropska integracija, kako države članice oblikujejo svoja stališča in odločitve, ki močno zaznamujejo naša življenja. Učitelji in dijaki skozi celo šolsko leto preko različnih aktivnosti širijo svoje znanje o delovanju EU in aktualnih evropskih tematikah, najboljši pa se uvrstijo na simulacijo Evropskega parlamenta – Euroscola. 

Evrošola je projekt, ki poleg ozaveščanja in izobraževanja o delovanju Evropske unije, mlade seznanja tudi s pomembnostjo aktivne participacije in prispeva k povečanju njihovega razumevanja procesov demokratičnega delovanja in odločanja.

Youth Mobilization Action: EU cares for you(th)

Kampanja ozaveščanja mladih o volitvah v Evropski parlament

V okviru volitev v Evropski parlament leta 2019 smo na IPM Inštitutu med mladimi izvajali kampanjo ozaveščanja o evropskih volitvah. Apolitična kampanja se je osredotočala na ozaveščanje in aktivacijo mladih, s ciljem dvigniti zavest o pomenu aktivnega državljanstva ter spodbuditi participacijo mladih na volitvah v Evropski parlament.

V okviru kampanje smo pripravili 15 dogodkov (okrogle mize, javne tribune, promocijske stojnice, itd.) na temo volitev v Evropski parlament. Dogodki so z namenom regionalne razpršenosti kampanje potekali v različnih slovenskih krajih, med drugim v Celju, Novem mestu, Ljubljani, Mariboru in Semiču, obravnavali pa so različne aktualne evropske tematike – enakost spolov, izobraževanje, zaposlovanje, priložnosti za mlade, kultura, in tako dalje. Organizirali smo tudi štiri soočenja kandidatk in kandidatov za evropske poslance, potekala so v Mariboru, Celju in Ljubljani, s katerimi smo želeli mladim omogočiti, da se seznanijo s prednostnimi področji delovanja in stališči kandidatk in kandidatov ter tako na evropskih volitvah oddajo informiran glas. 

V okviru kampanje smo med drugim izvedli 30 delavnic za dijakinje in dijake srednjih šol na temo aktivnega državljanstva, Evropske unije in evropskih volitev. Delavnica v trajanju dveh šolskih ur je obsegala spoznavanje z Evropsko unijo in Evropskim parlamentom, pomenom EU za naše vsakdanje življenje in pomembnostjo udeležbe na evropskih volitvah. V prvem delu so se bodo dijaki seznanili z osnovnimi koncepti kot so aktivno državljanstvo, demokracija, volitve, EU, evropske institucije, evropske volitve, evropski poslanci in podobno. V drugem delu pa so sami, preko praktičnega dela v skupinah, spoznavali delovanje in pomen EU za naš vsakdan.

Tekom projekta smo dosegli več kot 750 dijakov in 2800 študentov, preko spletne kampanje pa več kot 20 000 mladih.

Kampanjo je sofinanciral Evropski parlament.

Tvoja odločitEU

Največje mladinsko soočenje kandidatk in kandidatov za poslanke in poslance v Evropskem parlamentu

V okviru kampanje ozaveščanja mladih o volitvah v Evropski parlament je IPM Inštitut (so)organiziral največje mladinsko soočenje kandidatk in kandidatov za poslanke in poslance v Evropskem parlamentu. Mladi so tako lahko dva tedna pred volitvami prisluhnili predstavitvam kandidatov, se spoznali z njihovimi prednostnimi področji ter se seznanili z njihovimi stališči o obravnavanih tematikah. 

Soočenje je potekalo 13. maja 2019 v dvorani ljubljanskega Kina Komuna, udeležili pa so se ga naslednje kandidatke in kandidati:

 • Irena Joveva (LMŠ), 
 • Tanja Fajon (SD), 
 • Franc Bogovič (SLS in SDS), 
 • dr. Igor Šoltes (DeSUS), 
 • Jernej Pavlič (SAB), 
 • Ana Štromajer (Levica), 
 • Gregor Perič (SMC), 
 • Mojca Erjavec (NSi), 
 • Urša Zgojznik (Povežimo se),
 • dr. Gorazd Pretnar (Zeleni Slovenije)
 • Peter Golob, (Dobra država), 
 • Anica Bidar (ZSi) in
 • Bernard Brščič (DOM).

V uvodnem delu so se vsi kandidati predstavili ter izpostavili svoja prednostna področja delovanja v primeru izvolitve v Evropski parlament. 

Osrednji del soočenja je bil nato sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. Prvi sklop se je nanašal na ekonomsko in socialno Evropo, s poudarkom na trgu dela in izzivih, ki jih prinaša digitalna ekonomija. Drugi sklop se je nanašal na trajnostno Evropo in podnebno problematiko, s poudarkom na načrtovanih investicijah in regulacijah za dosego podnebnih ciljev. Tretji sklop pa je obravnaval prihodnost Evropske unije, v okviru katere smo se posvetili smeri, področjem in hitrosti integracije držav članic v prihodnje, ter kandidatke in kandidate pozvali, da se opredelijo do različnih scenarijev prihodnosti EU, ki so določeni v Beli knjigi o prihodnosti EU. 

Vsebinskim sklopom so sledila kratka vprašanja, v okviru katerih so se mali kandidati z DA ali NE opredeliti do nekaj vprašanj, med drugim s področij e-volitev, ukinitve neplačanih pripravništev, migrantske politike, uvedbe digitalnega davka in legalizacije konoplje.

Soočenje se je zaključilo z vprašanji mladih za kandidatke in kandidate. 

Soočenje je moderiral Matej Zwitter, novinar na Radiu Študent in prejemnik nagrade Društva novinarjev Slovenije Čuvaj/Watchdog za izstopajoče novinarske dosežke kot mlademu novinarju. Soočenje je bilo tudi medijsko pokrito, v živo ga je prenašala Slovenska tiskovna agencija (STA).

Soočenje smo organizirali skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS), Mladinskim svetom Slovenije (MSS), Mrežo MaMa in Evropsko mladinsko kartico (EYCA).

Kako se odločiti na volitvah?

S pomočjo spodnjih aplikacij preverite, s stališči katerih političnih strank in kandidatnih list najbolj sovpadajo vaša stališča.

Aplikacija za volilni nasvet

EUANDI20191

Euandi2019 je spletna aplikacija za volilni nasvet, katere namen je omogočiti državljanom in državljankam informirano izbiro na volitvah v Evropski parlament 2019. Aplikacija omogoča vpogled v evropski politični prostor in umestitev volivcev in volivk v njem. Ta prostor opredeljujejo politike strank in kandidatnih list, ki kandidirajo na evropskih volitvah. Euandi2019 vabi uporabnike in uporabnice, da se odzovejo na 22 političnih trditev, ki so povezane z aktualnimi političnimi vprašanji in političnimi vrednotami v evropski politiki. Aplikacija po končani oceni trditev prikaže stopnjo ujemanja političnih preferenc uporabnika/ce s programi posameznih političnih strank oz. kandidatnih list. Politični profil uporabnika/ce se prikazuje v odnosu do političnih strank v posamezni državi članici EU in do političnih strank iz celotne EU. Uporaba aplikacije je popolnoma brezplačna.

Aplikacijo je razvila akademska skupnost za potrebe splošne javnosti. Euandi2019 je razvil Evropski univerzitetni inštitut v Firencah v Italiji v tesnem sodelovanju z Univerzo v Luzernu v Švici. Pri pripravi vsebin za slovensko različico aplikacije euandi2019 so poleg Inštituta za politični menedžment (IPM) sodelovali mag. Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo – InePA, Barbara Možina (Društvo za podporo civilne družbe) in Nina Sivec Koren (Blackstone Group).

Interaktivno digitalno orodje

EUROMAT

Cilj EUROMAT-a je pomagati volivcem, da sprejmejo informirano odločitev na prihajajočih evropskih volitvah. EUROMAT je interaktivno digitalno orodje, ki vam ponuja informacije o stališčih evropskih strank glede nekaterih političnih izjav. Aplikacija predstavlja 33 trditev o različnih javnopolitičnih področjih EU – kot so migracije in varnost – s katerimi se lahko strinjate, ne strinjate ali pa ste nevtralni. Program nato primerja vaše odgovore s stališči evropskih političnih strank, rezultat pa vam pokaže delež ujemanja s posamezno stranko. Kot dodatek vam program nudi pregled vaših nacionalnih strank in njihove povezanosti z evropskimi strankami. Uporaba aplikacije je popolnoma brezplačna.

Na razvoju aplikacije EUROMAT je delala skupina prostovoljcev, katere člani prihajajo iz think tanka Polis180 in think tanka Pulse of Europe. Za slovensko različico aplikacije je poskrbel Inštitut za politični menedžment.

Mladi in Evropska unija

Kljub temu, da raziskave Eurobarometra pričajo o tem, da podpora EU raste, je udeležba na evropskih volitvah, še posebej med mladimi, nizka. Na prejšnjih volitvah v Evropski parlament je bila na primer udeležba med mladimi nižja od 15 odstotkov. Tako je ključnega pomena, da pred volitvami mlade opomnimo, zakaj je njihov glas na volitvah pomemben – če vsi volimo, potem vsi zmagamo.

Kako mladi sicer vidijo Evropsko unijo in zakaj se jim zdi pomembno, da se udeležijo evropskih volitev? Preverite v spodnjih videih.

IPM in evropske volitve

Inštitut za politični menedžment (IPM) v sodelovanju z Evropskim parlamentom izvaja apolitično kampanjo za prihajajoče evropske volitve, v kateri se osredotoča na ozaveščanje in aktivacijo mladih, s ciljem dvigniti zavest o pomenu aktivnega državljanstva ter spodbuditi participacijo mladih na volitvah v Evropski parlament.

V okviru naše kampanje smo izvedli že več kot trideset predavanj in delavnic na srednjih šolah o EU in evropskih volitvah. Tako smo preko 600 dijakinj in dijakov seznanili z osnovnimi koncepti politične znanosti kot so demokracija, politični sistem, civilna družba in aktivno državljanstvo ter z osnovami Evropske unije –  delovanjem in institucijami Evropske unije, pomenu EU v vsakdanjem življenju, položajem in vlogo Slovenije v EU ter z evropskimi volitvami. Namen delavnic je dijakom in dijakinjam približati Evropsko unijo, Evropski parlament in evropske volitve, ter med njimi okrepiti zavest o pomenu aktivnega državljanstva in udeležbe na volitvah.

Mlade s pomenom EU in participacije na evropskih volitvah seznanjamo tudi na raznovrstnih dogodkih, kjer jim skušamo približati Evropsko unijo, evropske politike in evropsko demokracijo. V sodelovanju z različnimi študentskimi in mladinskimi društvi organiziramo okrogle mize, razprave, delavnice in soočenja. Tako v pogovorih mladih s področnimi strokovnjaki, aktualnimi evropskimi poslankami in poslanci ter kandidatkam in kandidati za evropske poslanke in poslance izpostavljamo dobre prakse, odpiramo pereča vprašanja, naslavljamo izzive in iščemo rešitve zanje.

Produkcija: Clover Labs