“Najpomembnejši delež Marxovega znanstvenega dela je zajemal analizo in kritiko kapitalističnega ekonomskega sistema. Marx se je zavedal povezanosti ekonomskih procesov z razvojem tehnologije, z odnosi v družbi in politiki, s kulturno tradicijo, s stanjem in evolucijo individualne in kolektivne zavesti. Področje njegovega znanstvenega raziskovanja je zato poleg politične ekonomije zajemalo širši spekter drugih znanstvenih disciplin, kot so sociologija, zgodovina, antropologija, psihologija, filozofija in tehnika. Takšen vsestranski holistični pristop v raziskovanju ekonomskih in družbenih fenomenov je bila glavna prednost Marxove znanstvene metode.”

Več si lahko preberete na povezavi.

https://www.vecer.com/splosna-patologija-kapitalizma-marxova-ideja-je-bolj-aktualna-kot-kadarkoli-prej-10034907