Storitve

Osrednja aktivnost IPM Inštituta je preučevanje, raziskovanje, izobraževanje in aplikativno delovanje na področju politike, demokracije in aktivnega državljanstva. Osrčje našega delovanja predstavljajo profesionalizacija politike, spodbujanje demokracije, povečevanje politične pismenosti in politične kulture, opolnomočenje civilne družbe, spodbujanje aktivnega državljanstva in sooblikovanja družbenega okolja.

Nabor naših storitev:

Spodbujanje aktivnega državljanstva

Projekti in kampanje opolnomočenja državljanov za aktivno udejstvovanje v demokratičnih družbenih procesih.

Kampanje ozaveščanja

Izvedba kampanj ozaveščanja o pomenu demokracije, aktivnega državljanstva in Evropske unije.

Strokovne vsebine

Vsebinska podpora projektom, raziskave s področja politike, analize strokovni, pisanje medijski člankov in komentarjev o aktualnem dogajanju.

Zagovorništvo

Organizacija, koordinacija in izvedba zagovorniških kampanj na področju aktualnih družbenih tematik.

Razpisne dejavnosti

Idejna zasnova, priprava razpisne dokumentacije in izvedba nacionalnih in evropskih projektov.

Homopolitikus

Neodvisni spletni medij, ki odpira debato o ključnih političnih in širših družbenih vprašanjih.

Politično komuniciranje

Izvedba kampanj in projektov z namenom komuniciranja in doseganja specifičnih družbenopolitičnih ciljev.

Volilne kampanje

Svetovanje na področju kampanj za državnozborske, lokalne, predsedniške in evropske volitve.

Produkcija: Clover Labs