Z 2. oktobrom se je začelo novo študijsko leto, s tem pa tudi nove priložnosti za plačano študijsko prakso na Inštitutu za politični menedžment (IPM).

IPM bo na podlagi medsebojne pogodbe s Fakulteto za družbene vede (FDV) v študijskem letu 2017/2018 že drugo leto omogočal plačano študijsko prakso študentkam in študentom politologije in sorodnih smeri. Praktikanti bodo imeli priložnost spoznati delo think tanka, poglabljati teoretska znanja s področja političnega komuniciranja, in osvojiti veščine, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju političnega menedžmenta ter v političnih sistemih. Praktikante vključujemo v delovne procese na projektih, ki jih izvajamo za naročnike, poleg tega pa opravljajo poseben program usposabljanja za študente, kjer se srečajo s temeljnimi izzivi politološke stroke.

Z 2. oktobrom je s plačano študijsko prakso na IPM že začel prvi študent, in sicer Tine Šteger, študent 4. letnika smeri Politologija – študije demokracije in upravljanja. Tine je od leta 2014 občinski svetnik neodvisne liste v Občini Selnica ob Dravi, v lanskem letu je bil mladinski delegat Slovenije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, kot informator pa sodeluje tudi pri dogodkih v Hiši EU.

Vse zainteresirane študentke in študente vabimo, da nam interes za opravljanje študijske prakse javijo na naslov info@ipm.si, elektronskemu sporočilo pa priložijo življenjepis in motivacijsko pismo.