Na 19. Častnem shodu FDV, 3. decembra 2018, je Tjaša Božič, direktorica APM ter svetovalka za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na IPM prejela Prešernovo nagrado za magistrsko delo “Vprašanje odgovornosti v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic”.

Delo obravnava (ne)učinkovitost varstva človekovih pravic v primerih množičnih grozodejstev. Ugotavlja, kako je mogoče pojasniti (ne)odgovorno ravnanje mednarodne skupnosti – bodisi posameznih držav, skupin držav ali mednarodnih vladnih institucij, pri varstvu človekovih pravic v primerih, ko država ni zmožna, ne želi ali ni pripravljena zaščititi svojih državljanov pred hudimi kršitvami človekovih pravic in ko ohranjanje vere v človekove pravice pomeni nujnost posredovanja v notranje zadeve druge države. Mednarodna skupnost ima namreč odgovornost zaščititi prebivalstvo neke države pred množičnimi grozodejstvi, v kolikor posamezna država tega ne zmore ali ne želi, v praksi pa še vedno prihaja do selektivnosti in nedoslednosti pri izvajanju te odgovornosti in ukrepanju s strani mednarodne skupnosti. Naloga na podlagi teorij mednarodnih odnosov izpelje relevantne dejavnike, ki pojasnjujejo (ne)odgovorno ravnanje mednarodne skupnosti pri varstvu temeljnih človekovih pravic, nato pa te dejavnike analizira še na podlagi študij primerov konflikta na Kosovu ter v Siriji.

Tjaši iskreno čestitamo za dosežek!