Inštitut za politični menedžment (IPM) je konec prejšnjega leta doživel nadgradnjo, saj je bila z namenom izvajanja, širjenja in razvijanja izobraževalnih dejavnosti ustanovjena Akademija za politični menedžment (APM). Danes smo storili še en korak na poti razvoja in profesionalizacije. Ker je strokovno usposobljen kader največji potencial vsake organizacije, z veseljem naznanjamo novo zaposlitev v okviru Inštituta za politični menedžment. IPM je z današnjim dnem bogatejši še za eno kadrovsko okrepitev in sicer svetovalko za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Tjašo Božič.

Prejemnica priznanja Fakultete za družbene vede UL za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijske dejavnosti je na isti fakulteti zaključila študij mednarodnih odnosov. Še v času študija so se pod njeno taktirko izvajale okrogle mize in srečanja s predsedniki držav, predsedniki vlad in evropskimi poslanci; izvajala je tudi delavnice na temo aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga in mirovnih operacij.

Kot zunanja sodelavka je sicer že dlje časa sodelovala z IPM, predvsem na področju aktivnega državljanstva, evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja ter v okviru sodelovanja z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Njena dodatna izobraževanja zajemajo Small States Summer School (Centre for Small State Studies – Jean Monnet Centre of Excellence, University of Iceland, Reykjavik); Summer School on the United Nations: Youth Competencies for the Challenges of the Globalized World (United Nations Association of Slovenia); in Connecting Cultures Programme (Outward Bound Oman, Muscat, Oman).

Kot think tank na področju političnega menedžmenta se zavedamo, da predstavlja kadrovski potencial najpomembnejši vir in konkurenčno prednost organizacije, saj le-ta zagotavlja rast in razvoj ter predvsem kvalitetne storitve po meri naročnika. Nova kadrovska okrepitev tako pomeni pomemben korak naprej v delovanju inštituta.