“Razlogov za volilno abstinenco je več in jih ne gre posploševati. Gre za kombinacijo dejavnikov na ravni posameznika (sociodemografska struktura, mnenja, motivacija) in dejavnikov na ravni političnega sistema (volilni sistem, strankarski sistem, stopnja polarizacije, kontekst volitev). Volilna abstinenca vpliva na demokratičnost političnega sistema, kakor tudi na legitimnost oblasti in reprezentativnost predstavnikov. Negativen vpliv pa ima tudi na stabilnost političnega sistema, saj le-ta vključuje vedno manjše število državljanov v politične procese. V Sloveniji lahko to spremljamo periodično, skozi zadnje cikle volitev. To potrjujejo tudi empirični podatki.”

Več si lahko preberete na povezavi.