Slovenski projektni konzorcij, ki ga sestavljajo Mreža MaMa, krovna mreža slovenskih mladinskih centrov, IPM Inštitut, agencija M Komunikacije in 10 mladinskih centrov iz celotne Slovenije, je zagnal aktivnosti na projektu EU and Youth (EUYOU). Gre za pilotni projekt, ki bo promoviral pravice (mladih) mobilnih EU državljanov in poskrbel za vključitev mobilnih EU državljanov v lokalne demokratične procese v Sloveniji.

EUYOU je pilotni projekt 13 slovenskih organizacij, ki ga financira Evropska komisija preko programa Rights, Equality and Citizenship (REC). Gre za testiranje pilotnega projekta vključevanja mobilnih EU državljanov v demokratične procese v državah, v katerih gostujejo. Konzorcij partnerjev je v ta namen pripravil inovativno metodologijo demokratičnega vključevanja, ki sloni na digitalni in terenski kampanji.

V okviru digitalne kampanje bo vzpostavljena spletna stran s katalogom pravic mobilnih EU državljanov, ki jim jih omogoča nacionalna zakonodaja, evropski pravni red in mednarodne konvencije in pogodbe. V sklopu spletne strani bo delovalo tudi brezplačno svetovalno središče, kamor se bodo lahko za nasvet obrnili tako tujci – državljani EU, ki prebivajo v Sloveniji, kakor tudi Slovenci, ki se odločajo za krajši ali daljši odhod v tujino. Delovanje spletnega svetovalnega središča bo podkrepljeno še z kampanjo ozaveščanja na družbenih omrežjih.

Terenska kampanja bo zajemala 40 dogodkov za člane ciljne publike v 10 mladinskih centrih iz celotne Slovenije. Gre za 4 tipe dogodkov, ki se bodo odvili v vsakem izved mladinskih centrov. Njihov namen je medsebojno spoznavanje, medkulturni dialog, krepitev politične pismenosti in stiki z odločevalci, dogodki pa so namenjeni predvsem slovenski mladini in tujim državljanom EU, ki prebivajo v Sloveniji. V sklopu projekta bo potekalo tudi usposabljanje za mladinske trenerje s področja džavljanskih pravic mobilnih državljanov EU in metod vključevanja.

V kolikor se bo projekt v Sloveniji izkazal za uspešnega, bo projekt EUYOU postal primer dobre prakse s ciljem širitve v tujino. Projekt bo trajal skupno 17 mesecev in se bo zaključil marca 2021. Glavnina aktivnosti bo potekala med marcem in decembrom 2020. Partnerji projekta si želijo, da bi projekt pripomogel k lajšanju mobilnosti EU državljanov ter krepitvi vključevalnosti lokalnih demokratičnih skupnosti.