IZJAVA ZA JAVNOST: Zaključek projekta rEUral Europe, sofinanciranega s strani Evropskega parlamenta in MJU

Na IPM Inštitutu za politični menedžment smo skupaj z Mrežo MaMa v obdobju od februarja 2021 do junija 2022 izvajali projekt rEUral Europe, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega parlamenta in Ministrstva za javno upravo. 

Skozi projekt smo državljanom predstavljali delovanje in pomen Evropske unije v našem vsakdanjem življenju. S projektom rEUral Europe smo želeli vzbuditi zanimanje za delovanje evropske parlamentarne demokracije, poglobiti veščine aktivnega državljanstva ter spodbuditi razmišljanje o aktualnih evropskih tematikah. V okviru projekta smo si izbrali tri prioritetna področja – varstvo okolja, digitalizacijo in solidarnost, za ozaveščanje pa smo skrbeli preko raznolikih aktivnosti. 

V okviru projekta smo vzpostavili informativno spletno stran rEUral.eu, ki vsebuje glavne informacije o evropski demokraciji, delovanju EU, obravnavanih evropskih tematikah in načinih aktivne participacije ter tako služi tudi kot učni pripomoček za učitelje in dijake. V okviru projekta smo za skoraj 900 dijakov in dijakinj slovenskih srednjih šol izvedli dveurne delavnice o EU. Dijaki so tekom delavnic spoznavali zgodovino in delovanje Evropske unije, hkrati pa aktivno sodelovali pri snovanju kampanj ozaveščanja za sovrstnike. Pri tem so večkrat izpostavili, da si na področju varovanja okolja želijo izboljšanje javnega prevoza, lokalne čistilne akcije, bolj urejeno in učinkovito ločevanje odpadkov na šolah,postavitev zbirnih centrov za nevarne odpadke in podobno. Na področju solidarnosti so predlogi temeljili predvsem na pomoči starejšim, organizaciji dobrodelnih prireditev, promoviranju izmenjevalnic oblačil, izpostavljanje vloge prostovoljcev in nagrajevanje njihovega dela. Na podorčju digitalizacije so dijaki izpostavili potrebo po enakem dostopu do interneta za vse, učenju digitalnih kompetenc in vsebin v šolah, zagotavljanje raznolike in efektivne oskrbe s podatki, nadgradnjo EU sistema za kibernetsko varnost. 

V sodelovanju z Mrežo MaMa in 10 mladinskimi centri smo pripravili tematske pogovore z evropskimi poslanci iz Slovenije, postavili informacijske stojnice v desetih slovenskih krajih ter organizirali solidarnostne dogodke v različnih slovenskih občinah. Med slednjimi so bili npr. deljenje hrane ljudem v stiski, kreativne delavnice s starostniki, igranje družabnih iger, predstavitve lokalnih podjetnikov, urjenje ročnih spretnosti, in tako dalje. Skupno je bilo izvedenih kar 30 dogodkov, vanje pa vključenih 1497 posameznikov

V okviru projekta smo v sodelovanju z evropskimi poslanci prav tako pripravili sedem kratkih videov (vlogov) o delu evropskih poslancev. Evropski poslanci so predstavili svoj vsakdan v Evropskem parlamentu, njihove naloge in zadolžitve znotraj odborov, aktivnosti v svojem prostem času ipd. Vloge, ki nam približajo delovanje evropske parlamentarne demokracije, si lahko pogledate tukaj.

V okviru projekta smo upravljali tudi TikTok profil, na katerem smo ozaveščali o delovanju EU in različnih evropskih tematikah, mladi pa so lahko s svojimi kratkimi videoposnetki o EU sodelovali tudi v video natečaju. Širšo javnost smo o aktualnih evropskih tematikah ozaveščali tudi preko področnih kolumen, ki so bile objavljene na portalih Homopolitikus in 24ur.com. Prav tako smo ves čas projekta o naših aktivnostih poročali na socialnih omrežjih IPM Inštituta – Facebook, Twitter in LinkedIn. 

Verjamemo, da smo s svojimi aktivnostmi pripomogli k približevanju EU državljanom ter boljšemu razumevanju delovanja evropske demokracije in poznavanju priložnosti za lastno vključevanje v demokratične procese in akcije.