VABILO NA PREDSTAVITEV NOVE JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE INŠTITUTA ZA POLITIČNI MENEDŽMENT – IPM

Spoštovani!

V Inštitutu za politični menedžment (IPM) smo izvedli javnomnenjsko raziskavo, ki skuša ugotoviti, kateri psihološki profili volivcev in katere človeške vrednote vplivajo na to za koga ljudje glasujejo na volitvah. Raziskava je bila izvedena med 15. in 22. novembrom 2016. Pri izvedbi javnomnenjske raziskave, točneje spletne ankete, smo uporabili stratificiran kvotni vzorec po kombinaciji spola, starosti in regiji. Stratifikacija je bila pripravljena glede na populacijske podatke, izbor respondentov pa je bil znotraj stratuma narejen naključno. Po zaključku anketiranja so podatki v bazi bili dodatno uteženi glede na starost, spol in regijo, s čemer smo anketi zagotovili večjo reprezentativnost.

Za izvedbo javnomnenjske raziskave smo se odločili, ker smo želeli preveriti, kakšni psihološki profili volivcev podpirajo stranke in politične voditelje v Sloveniji. Poudarek ankete je na smiselnosti oblikovanja indikatorjev, s katerimi lahko vsaj do neke mere napovemo, kaj vpliva na volilno izbiro posameznika. Oblikovani indikatorji so utemeljeni na preverjenih teorijah politične psihologije in se nanašajo na osebnostne in vrednotne značilnosti volivcev. Na primer, preverjali smo, katerim politikom so (bolj oziroma manj) naklonjeni bistri, izvirni, ustvarjalni, inovativni in radovedni posamezniki, katerim politikom pa posamezniki, ki so okorni v mišljenju, brez domišljije, neustvarjalni in zapriseženi tradicionalnim vrednotam. Anketa poleg spremenljivk, ki izhajajo iz okvira politične psihologije, vključuje tudi temeljno vprašanje o trenutni volilni podpori slovenskim strankam, podatek o priljubljenosti politikov v javnosti in podatke o (ne)produktivnosti opazovanja volilnega vedenja vzdolž političnih razcepih na ideološkem kontinuumu levo – desno.

Ozadje priprave javnomnenjske raziskave, postopek izvedbe in rezultate bomo premierno predstavili na posebnem dogodku za medije, ki bo potekal v torek, 29. novembra 2016, ob 11. uri v Rdečem Salonu Grand hotela Union.

V veselje nam bo, če se nam boste na dogodku pridružili in s svojim poročanjem pospremili ta, za področje raziskovanja javnega mnenja v Sloveniji, zagotovo pomemben dogodek.

Vabljeni!