Inštitut za politični menedžment (IPM) je akreditiran raziskovalni think-tank, ki proučuje procese modernizacije družbe in politike, ter neustavljive težnje k digitalizaciji, ki velja za eno izmed ključnih razvojnih usmeritev Evropske komisije. To še posebej drži za področje inovativnih IT rešitev za delovanje javnega in zasebnega sektorja.

Živimo v hitro spreminjajočem se okolju, ki nenehno generira potrebe po prilagajanju, informacijska tehnologija pa na tem področju ponuja številne priložnosti. Interoperabilne digitalne rešitve tvorijo pametne skupnosti, ki lahko ob primerni zasnovi in implementaciji omogočijo večjo transparentnost institucij, višjo kvaliteto javnih storitev, znižanje stroškov poslovanja in povrnitev zaupanja v javne institucije. V soočanju z globalno krizo demokracije je povrnitev medsebojnega zaupanja med državljani in javnimi institucijami ključ za delovanje zdrave demokratične družbe. V tem kontekstu vidimo nove tehnologije kot sredstvo za dosego tega cilja.

Temeljno poslanstvo novo vzpostavljenega IT laboratorija IPM je raziskovanje in razvoj inovativnih IT rešitev, ki so rezultat integracije različnih znanosti (interdisciplinarni pristop). V našem delovanju sodelujemo s preverjenimi tehnološkimi partnerji in strokovnjaki iz sveta tehnologije. Rezultat sodelovanja so personalizirane IT rešitve po meri klientov, ki kažejo na praktično uporabnost novih tehnologij. Slednja temelji na razumevanju organizacije, strategije, procesov in potreb uporabnikov.

Trenutno smo v fazi razvoja lastnega produkta IPM, ki bo ciljni javnosti predstavljen konec leta 2018, v nadaljevanju pa bomo svoje znanje in rešitve ponudili tudi zunanjim potencialnim klientom.