Na IPM zaradi povečanega obsega dela v prihodnjih mesecih odpiramo mesto za plačano študijsko prakso študentke ali študenta politološke ali sorodne smeri. Delo zajema pomoč na mednarodnem projektu, analizi policy strategij EU in digitalnem komuniciranju.

Vse zainteresirane študentke in študente vabimo, da nam interes za opravljanje študijske prakse javijo na naslov info@ipm.si, elektronskemu sporočilo pa priložijo življenjepis in motivacijsko pismo.

IPM na podlagi medsebojne pogodbe s Fakulteto za družbene vede (FDV) v študijskem letu 2017/2018 že drugo leto omogoča plačano študijsko prakso študentkam in študentom politologije in sorodnih smeri. Praktikanti imajo priložnost spoznati delo think tanka, poglabljati teoretska znanja s področja političnega komuniciranja, in osvojiti veščine, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju političnega menedžmenta ter v političnih sistemih. Praktikante vključujemo v delovne procese na projektih, ki jih izvajamo za naročnike, poleg tega pa opravljajo poseben program usposabljanja za študente, kjer se srečajo s temeljnimi izzivi politološke stroke.