“We Make Democracy!” mladim in njihovim organizacijam zagotavlja ustrezna orodja in izobraževanja za upravljanje raznolikosti, spodbujanje aktivnega državljanstva in povečanje vključenosti, ki krepi medsebojno sodelovanje med mladimi in mladinskimi organizacijami iz Švice in zahodnega Balkana.

 

Opis projekta

“We Make Democracy!” je 16-mesečni program usposabljanja za mladinske aktiviste in delavce, ki želijo okrepiti svoje kompetence na področju zagovorništva, vključevanja ogroženih skupin in vodenja projektov.

Inovativna vidika projekta sta dva. Po eni strani bo vzpostavljena spletna platforma za podporo prepoznavnosti projekta, izmenjavi med udeleženci, razširjanju rezultatov in mednarodnemu partnerstvu. Po drugi strani pa projekt ustvarja močno povezavo horizontalnega sodelovanja med različnimi posamezniki, mladinskimi organizacijami in konteksti.

Po uspehu poletne šole leta 2019 bo projekt še naprej izkoriščal medkulturne kompetence organizacij, udeležencev in strokovnjakov iz Švice in Zahodnega Balkana. Projekt “We Make Democracy!” se začne uradno marca 2021 in bo trajal do novembra 2022.

Pogoji za udeležence projekta 2021-2022

  • Mladi od 18 do 30 let, ki so dejavni v mladinski organizaciji;
  • Vsi udeleženci morajo znati angleško, da lahko sledijo programu;
  • Upravičene države prebivanja: Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Slovenija in Švica;
  • Izkušnje pri vodenju skupin, da bi lahko izmenjali izkušnje in širili pridobljeno znanje;
  • Prednost bodo imeli udeleženci iz skupin, ki se soočajo s posebnimi ovirami: najbolj raznolik nabor udeležencev je deklarirani cilj organizatorjev, da lahko raziščejo različne vidike vključenosti in izključenosti;
  • Udeleženci imajo časovno zmogljivost in pripravljenost za sodelovanje v projektu naslednjih 16 mesecev;
  • Stroške udeležencev, ki nastanejo zaradi mobilnosti, krije SAJV-CSAJ.

Prijave

Svojo prijavo oddajte prek spletnega obrazca do 10. maja 2021. Izbrani udeleženci bodo obveščeni do 13. maja in bodo prejeli dodatne informacije.

Prvo srečanje bo na spletu, 26. in 27. maja. Za več informacij se obrnite na koordinatorja za državo spodaj: